077-128-608     077-328-608

Սակագներ

Միայն ինտերնետ
Բազմաբնակարան շենքերում
Մինչև 6 մբ/վրկ  4000 դրամ
Մինչև 12 մբ/վրկ  5000 դրամ
Մինչև 17 մբ/վրկ   6500 դրամ 

  • Անվճար միացում
  • Անվճար սպասարկում
  • Անվճար WiFi տրամադրում և ակտիվացում**
Մասնավոր հատվածում
Մինչև 6 մբ/վրկ  4000 դրամ
Մինչև 12 մբ/վրկ  5000 դրամ
   

  • Անվճար միացում (ճշտել օպերատորից)
  • Անվճար սպասարկում
  • Անվճար WiFi տրամադրում և ակտիվացում**
Ինտերնետ և TV
Բազմաբնակարան շենքերում
Մինչև 6 մբ/վրկ  + 60 ալիք 6500 դրամ
Մինչև 12 մբ/վրկ  + 60 ալիք 7500 դրամ
Մինչև 15 մբ/վրկ  + 60 ալիք  8000 դրամ 

  • Անվճար միացում
  • Անվճար սպասարկում
  • Անվճար WiFi տրամադրում և ակտիվացում
  • Անվճար թվային ընդունիչի տրամադրում
Մասնավոր հատվածում
Մինչև 6 մբ/վրկ  + 60 ալիք 6500 դրամ
Մինչև 12 մբ/վրկ  + 60 ալիք 7500 դրամ
Մինչև 15 մբ/վրկ  + 60 ալիք  8000 դրամ 

  • Անվճար միացում (ճշտել օպերատորից)
  • Անվճար սպասարկում
  • Անվճար WiFi տրամադրում և ակտիվացում
  • Անվճար թվային ընդունիչի տրամադրում
Ինտերնետ և 2 TV
Բազմաբնակարան շենքերում
Մինչև 6 մբ/վրկ  + 60 ալիք 7500 դրամ
Մինչև 12 մբ/վրկ  + 60 ալիք 8500 դրամ
Մինչև 15 մբ/վրկ  + 60 ալիք  9000 դրամ 

  • Երկու հեռուստացույցով դիտելու հնարավորություն 
  • Անվճար միացում
  • Անվճար սպասարկում
  • Անվճար WiFi տրամադրում և ակտիվացում
  • Անվճար թվային ընդունիչի տրամադրում
Մասնավոր հատվածում
Մինչև 6 մբ/վրկ  + 60 ալիք 7500 դրամ
Մինչև 12 մբ/վրկ  + 60 ալիք 8500 դրամ
Մինչև 15 մբ/վրկ  + 60 ալիք  9000 դրամ 

  • Երկու հեռուստացույցով դիտելու հնարավորություն 
  • Անվճար միացում
  • Անվճար սպասարկում
  • Անվճար WiFi տրամադրում և ակտիվացում
  • Անվճար թվային ընդունիչի տրամադրում
Միայն TV
Զանգահարեք